نمایه شده در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام ISC
1397/07/01

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که این کنفرانس با کد اختصاصی  ۹۱۶۰۵-۹۷۱۸۰ در پایگاه علوم استنادی جهلن اسلام ISC ثبت و نمایه گردید.