سخنران کلیدی همایش
1397/07/01

 به اطلاع فرهیختگان گرامی می رساند سخنران کلیدی همایش جناب آقای دکتر هادی سردار آبادی می باشند